AKOI logo

Kontakt

Adresa:
Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií - AKOI
Námestie SNP č.12
812 34 Bratislava

email: akoi@akoi.sk

Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 2235 7308
IČO: 45790892

Predseda: PhDr. Miroslav Žabenský - zabensky@osvetadk.sk, tel: 0905 214 757

Správna rada:
MA Michal Kupec - podpredseda - riaditel@kucbar.sk, tel: 0917 529 349
Mgr. Alžbeta Sádovská - tajomníčka - sadovska@roslevice.sk, tel: 0918 494 535
Veronika Vasilová, PhD. - ekonómka - veronika.vasilova@nocka.sk, tel: 02 204 712 36
Mgr. Helena Žňavová - člen - riaditelka@osvetaziar.sk, tel: 0905 215 848, 0908 934 403
Mgr. art. Miroslava Palanová - člen - mpalanova@vuczilina.sk, tel: 0907 808 546

Dozorná rada:
Mgr. Marián Vidovanec - tel: 0352451101
Mgr. Ľudmila Húsková - ludmila.huskova@rkcpd.sk, 0901 918 820
PhDr. Svetlana Chomová, PhD. - svetlana.chomova@nocka.sk, tel: 0918 817 129

Logo na stiahnutie
malé
veľké

 

© 2016 AKOI – Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií
email: akoi@akoi.sk

prihlásenie