AKOI logo

Kontakt

Adresa:
Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií - AKOI
Námestie SNP č.12
812 34 Bratislava

email: akoi@akoi.sk

Číslo účtu: SK72 7500 0000 0040 2235 7308
IČO: 45790892

Predseda: Mgr. Daniela Gundová - daniela.gundova@kosnr.sk, tel: 0911 221 466

Správna rada:
PhDr. Svetlana CHomová, PhD. - svetlana.chomova@nocka.sk, tel: 0918 817 129
PhDr. Miroslav Žabenský - zabensky@osvetadk.sk, tel: 0905 214 757
PhDr. Anna Píchová - pichova@moska.sk, tel: 0905 467 745
MA Michal Kupec - riaditel@kucbar.sk, tel: 0917 529 349
Ing. Martin Karaš - mato.karas@gmail.com, tel: 0917 461 542

Dozorná rada:
Mgr. Alžbeta Sádovská - sadovska@roslevice.sk, tel: 0918 494 535
Mgr. Ľudmila Húsková - ludmila.huskova@rkcpd.sk, tel: 0901 918 820
Mária Palúchová - paluchova@sosbb.sk, tel: 048 415 3591

Logo na stiahnutie
malé
veľké

 

© 2016 AKOI – Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií
email: akoi@akoi.sk

prihlásenie