AKOI logo


Aktuálne

4. 11. 2023

Kulturvlak z Košíc do Bratislavy, 9. 11. 2023 - Tlačová správa, Plagát 1, Plagát 2, Plagát 3

3. 11. 2023

70 rokov kultúrno-osvetovej činnosti - VIDEO

27. 4. 2023

70 rokov kultúrno-osvetovej činnosti

13. 3. 2023

Pozvánka na slávnostné otvorenie Roka kultúrno-osvetovej činnosti, 20.3.2023, MKSR Bratislava

4. 1. 2022

Aktualizácia vzdelávacích a metodických materiálov

23. 5. 2021

Aktualizácia vzdelávacích a metodických materiálov

31. 1. 2021

Aktualizácia údajov o členovi AKOI

22. 12. 2020

Informácia o novom štatúte Ceny ministerky kultúry SR

30. 9. 2020

Oznámenie o zmene termínu podujatia AKOI v rámci projektu FPU
Realizáciu vzdelávacej aktivity č. 2 workshop Efektívne online marketingové nástroje na propagáciu aktivít a organizácie 14.10.2020 a workshop Financovanie kultúry ide aj bez grantov, nerušíme, iba presúvame vzhľadom na opatrenia COVID 19.
Plánujeme realizovať prezenčné vzdelávanie, nový termín zverejníme.

4. 2. 2020

Štatút a pravidlá súťaže Kultúrno-osvetové zariadenie roka. Bližšie informácie

11. a 12. 11. 2019

Posledný zo série workshopow projektu podporeného FPU a Valné zhromaždenie AKOI. 11.-12.11., RKC Prievidza

Fotogaléria

25. a 26. 9. 2019

V dňoch 25. a 26. 9. 2019 sa v Liptovskom Jáne uskutočnilo druhé tvorivé stretnutie - workshop na tému Minimum osvetového pracovníka. Lektorovali PhDr. Svetlana Chomová, PhD. a Mgr. Emília Lopušníková. Projekt z verejných zdrojov podporil FPU.

Fotogaléria

26. - 27. 6. 2019

Prvý workshop z úspešného projektu Rozvoj zručnosti - úspech pracovníkov v kultúre, podporeného FPU. 26. - 27. 6. 2019, KOS Nitra, lektor: Mgr. Juraj Novák, PhD.

Fotogaléria

25. a 26. 5. 2019

V dňoch 25. a 26. 5. 2019 sme pre našich členov pripravili poznávací zájazd na Moravu. Účastníci sa zoznámili s kultúrou obce Vlčnov a činnosťou miestneho Klubu sportu a kultury, boli účastní festivalu Jízda králů, zapísaného v UNESCO. Navštívili hrad Buchlov, Archeoskanzen Modrá i baziliku na Velehrade.

Fotogaléria

1. 4. 2019

Pracovné stretnutie Správnej rady AKOI, 1. apríl 2019, Levice

Fotogaléria

4. 12. 2018

Dňa 4.12.2018 sa vo V klube v Bratislave uskutočnilo ďalšie Valné zhromaždenie AKOI. Jeho programom bola voľba nových orgánov združenia a rozdiskutovanie námetov a návrhov na činnosť a napredovanie združenia v roku 2019. Niekoľko fotografií z jednania.

Fotogaléria

15. 11. 2017

Valné zhromaždenie Asociácie kultúrno-osvetových pracovníkov, penzión Almada Zvolen. Konštruktívne jednanie, pekné priestory, bohatý program.

Fotogaléria

20.10.2016

Dňa 20. 10. 2016 sa na Počúvadle pri Banskej Štiavnici konalo Valné zhromaždenie AKOI. Prítomní členovia odhlasovali zmenu stanov združenia a návrh plánu práce a rozpočtu na rok 2016, prijali i nových členov.

Fotogaléria

 

© 2016 AKOI – Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií
email: akoi@akoi.sk

AKOI je členom Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska a Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých

prihlásenie