AKOI logo

Aktuálne

4. 12. 2018

Dňa 4.12.2018 sa vo V klube v Bratislave uskutočnilo ďalšie Valné zhromaždenie AKOI. Jeho programom bola voľba nových orgánov združenia a rozdiskutovanie námetov a návrhov na činnosť a napredovanie združenia v roku 2019. Niekoľko fotografií z jednania.

Fotogaléria

15. 11. 2017

Valné zhromaždenie Asociácie kultúrno-osvetových pracovníkov, penzión Almada Zvolen. Konštruktívne jednanie, pekné priestory, bohatý program.

Fotogaléria

20.10.2016

Dňa 20. 10. 2016 sa na Počúvadle pri Banskej Štiavnici konalo Valné zhromaždenie AKOI. Prítomní členovia odhlasovali zmenu stanov združenia a návrh plánu práce a rozpočtu na rok 2016, prijali i nových členov.

Fotogaléria

 

© 2016 AKOI – Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií
email: akoi@akoi.sk

prihlásenie