AKOI logo

Aktuálne

20.10.2016

Dňa 20. 10. 2016 sa na Počúvadle pri Banskej Štiavnici konalo Valné zhromaždenie AKOI. Prítomní členovia odhlasovali zmenu stanov združenia a návrh plánu práce a rozpočtu na rok 2016, prijali i nových členov.

Fotogaléria

 

© 2016 AKOI – Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií
email: akoi@akoi.sk

prihlásenie