AKOI logo


Vzdelávacie a metodické materiály

2023

2021

Prezentácie v rámci projektu Rozvoj nových zručností v kultúre:

2020

2019

 

© 2016 AKOI – Asociácia kultúrno-osvetových inštitúcií
email: akoi@akoi.sk

AKOI je členom Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska a Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých

prihlásenie